Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Mva-kompensasjon:
Søknadsfrist 1. juni 2020.

NB: husk at velet må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke.

Nå er det tid for å søke kompensasjon for moms betalt i fjor.
Her er det penger å hente!

Har dere hatt utgifter i forbindelse med velforeningsdriften i 2019? 
Har du lyst til å få tilbake noe av momsen som velforeningen din betalte i fjor?


VFO driver denne tjenesten for å assistere velene gjennom søknadsprosessen, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon. Som medlem av VFO har dere mulighet til å søke om momskompensasjon for kostnader i forbindelse med det frivillige arbeidet.

Søknaden gjelder den frivillige delen av velenes virksomhet 

  I 2019 fordelte VFO ut ca. 5,1 millioner til 294 medlemsforeninger. Her er det med andre ord penger å hente og vi håper på enda flere søkere i år.


Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret. Er dere ikke registrert her kan dette lett gjøres ved å gå inn på Brønnøysundregisteret og følge instruksjonene.


Vellenes Fellesorganisasjon har nettsider med mer informasjon om hva momskompensasjon er og har lagt inn en egen side for med svar på ofte stilte spørsmål.
Les mer om søknadsprosessen og hent søknadsskjema på www.velnett.no


 

- Hva er mva-kompensasjon?     >

- LINK TIL VFOs svar på "ofte stilte spørsmål" om saken   >

 

Står man helt fast kan man ringe 480 90 686.

Alt sendes som vedlegg til e-post: post@vellenesfellesorganisasjon.no

 

 

Søknaden innebærer litt jobb for kassere og revisor i velet, men det er verdt tidsbruket!

Et typisk eksempel fra 2014:

Velforening : X

Driftsutgifter totalt: 145.932 kr, herav utgifter med MVA

Beløp som kan kompenseres 99.852 kr
Mva beløp: 19.971 kr
Omfattet: Containerleie, kontor og datautgifter, utgifter til lekeplass, jul- og sommerarrangement, nyhetsbrev
Tildelt beløp: 16.409 kr
Mange penger å hente tilbake til en slunken velkasse!


Send gjerne søknaden langt tidligere så det ikke hoper seg opp. Reglene er detaljerte, men enkle å følge. Utbetaling av kompensasjonen kommer i desember. VFO driver denne tjenesten for å assistere velene gjennom en komplisert søknadsprosess, og for at også vel som ikke når opp til minstebeløpene skal kunne få en rettferdig kompensasjon.

Hvis staten ikke har satt av nok penger til formålet kan det bli en avkorting i utbetalingen, lik for alle, men det vil vise seg.

 

Hva kan det søkes om refusjon for?
I prinsippet kan det søkes om refusjon for all betalt moms på varer  og tjenester.

    Unntakene er:
    1. Nyoppføringinger og førstegangs handlinger (Ikke oppføring av
        nytt velhus eller første gang det males, men reparasjoner og 
        vedlikehold)
    2. Bevertning (Ikke kakene til årsmøtet, men trykking av regnskapet) 
    3. Faste avgifter på faste anlegg som kabelTV og lignende.NYTTIGE LINKER:

- Lotteristiftelsens hjemmesider om momskompensasjon    >

- Frivillighetsregisteret     >

- Brønnøysundregisteret     >


Nesodden Velforbund representerer ca. en tredel av Nesoddens befolkning.

Nesodden Velforbund, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912