Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Nesodden Velforbund:

 

Nesodden Velforbund (NVF) ble stiftet i 1936 og representer i dag 36 lokale foreninger på Nesodden. Totalt pr. 31.12.2011 utgjorde dette 2936 husstander, hvorav ca. 5-600 er sommerbeboere.

 

Vi er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon.


NVF styre holder styremøter ca 1 gang pr mnd. I tillegg holdes det arbeidsmøter blant enkelte styremedlemmer eller arbeidsgrupper ved behov, og hele styret har kontinuerlig kontakt via telefon og e-post.

 

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra i velenes arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være synlige. Vi ønsker å jobbe tett sammen med medlemsvelene våre og har derfor satt igang med halvårlige møter med lederne i medlemsvelene våre.

Les mer om disse leder-møtene her.

 

NVF er politisk nøytral og representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen samtidig som vi ønsker å være kommunens samarbeidspartner. NVF er bindeledd mellom velforeningene og talerør i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter. Vi arbeider for at det foreligger et hensiktsmessig avtaleverk mellom velforeningene og kommunen på de områder som er av betydning og interesse for de lokale velforeningene.

Grasrotandelen:
Vi har meldt oss inn i frivillighetsregisteret for å få del av Grasrotandelen. Disse pengene går til en nyopprettet ”lekekasse” som skal brukes som støtte til velforeninger som mangler leker og utstyr til barn på Nesodden.
De som ønsker å gi sin grasrotandel til Nesodden Velforbund: organisasjonsnummeret vårt er 970994912 eller søk oss opp på norsk-tipping.no/grasrotandelen.

 

Hjertesaker vi jobber med eller følger med på nå:

- Vann og avløp i uregulerte områder

- Veiene våre

- "Brøytesaken"

- Legevakt tilbake på Nesodden
- Samferdsel (båt – buss)

- Fellesvelets avis

- Stiftelsen Hellviktangen

- Radon

Tidligere saker som NVF har jobbet med:

- Deponeringssaken

- Kyststien


TEMAER vi arbeider med / følger med på ut over forannevnte:

- Reguleringsplaner og bestemmelser
- Gang- og sykkelstier
- Lokalhistorisk arkiv og dokumentasjon av velenes historie
- Samarbeide med Follo Ren
- Kommunens rullerende planer
- Vurdere om veilag skal få eget medlemsskap i Nesodden Velforbund
- Samkjøre fellesbestilling av grus og asfaltering
- Samarbeide med kommunen
- Verve/rekruttering av nye medlemmer- Styret / kontaktinfo    >

- Årsmøte - årsberetninger, regnskap og budsjetter

- Våre vedtekter (word dokument)    >


- Våre medlemmer    >


- Medlemsfordeler     >


- "Hvilket vel tilhører jeg?" Oversikt over veiene på Nesodden
    >

- Historisk oversikt over tidligere ledere, redaktører og æresmedlemmer i NVF     >Nesodden Velforbund har i dag 37 vel og veilags-medlemmer, dvs. totalt 2.710 medlemmer. Hvis hvert medlem representerer en husstand, kan vi si at vi representerer ca. 7.000 innbyggere, eller ca. en tredel av Nesoddens befolkning.
Nesodden Velforbund, Boks 119, 1457 FAGERSTRAND, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912