Nesodden Velforbund

Nyttige linker Informasjon om Nesodden Velforbund Medlemsinformasjon Vellenes fellesorganisasjon Veiene våre MVArefusjon og veistøtte Medieomtaler Informasjon om vann og avløp Radonmålinger på Nesodden Fellesvelets avis Nyttige linker


følg oss på
facebook

Støtt oss
med din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO):Nesodden Velforbund er tilsluttet Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), et landsomfattende forbund av velforeninger, andre nærområdeforeninger og deres fellesorganer på kommune- og fylkesnivå.

 

VFO ble stiftet 23.mars 2010 av valgte ledere fra 30 lokale vel og kommunale fellesutvalg. VFO har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i by- og bygdeområder. Medlemskapet innbefatter bl.a. VFOs kollektive forsikringsavtale med KLP, som gjelder både vellenes ansvar; eksempelvis lekeplasser og ulykkesforsikring; som for eksempel i forbindelse med dugnadsarbeid. Tillegg ytes det juridisk assistanse gjennom VFOs avtale med Kluge Advokatfirma DA. Videre har VFO som mål å bringe kunnskap og bistand ad offentlig tilskudd, integrering og inkludering, internasjonalt samarbeid, lekeplasser, samt arbeide for å tilrettelegge og støtte for et kommunalt samarbeid mellom velforeningene for å muliggjøre en økt styrke i nærmiljøarbeidet - for å nevne noen av fokusområdene til VFO.


- VFO Brosjyre 2012 (pdf, 2,55MB)

VFOs MEDLEMSFORDELER:

- Forsikringsordninger

- Juridisk veiledning og råd

- MVA refusjon

- Rabattordninger

- Faglig råd og veiledning

- Velposten

- Kurs og konferanser

- Egne nettsider


- Mer info på VFOs egne websider    >Nesodden Velforbund representerer ca. en tredel av Nesoddens befolkning.

Nesodden Velforbund, E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no - Org. nr. 970 994 912